Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvání

 

MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ

S ohledem na pokyny vlády ČR a ÚR CČSH bylo obnoveno 

konání bohoslužeb v omezeném počtu.

Podmínkou je rouška, dezinfekce rukou u vchodu a dodržení odstupu od ostatních účastníků bohoslužby minimálně 2 metry.

Modleme se za zastavení této pandemie, za nemocné i za ty, kdo je ošetřují.

________________________________________________________________________________

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 Zahájení Noci kostelů 2021 ve Sboru J. A. Komenského

v Čachovicích

18:00 - 18:05 Úvodní modlitba

19:00 - 19:30 Živý hudební vstup s klavírem

20:00 - 20:30 Živý hudební vstup s klavírem

22:00 - 22:00 Závěr Noci kostelů 2021

                     ve Sboru J. A. Komenského v Čachovicích

 

Celovečerní program:

Během celého večera je možná prohlídka sboru,

ztišení i rozhovory s organizátory

 

_________________________________________________________________________________

Sváteční velikonoční bohoslužby

Velký pátek 2.4. 2021 od 16:00 hod.  PAŠIJOVÁ POBOŽNOST

 

Hod Boží velikonoční neděle 4. 4. 2021 od 11:00 hod.

BOHOSLUŽBA - OSLAVA VZKŘÍŠENÍ          

__________________________________________________________________________________

Dopis biskupů CČSH ke sčítání obyvatel v roce 2021


Vážené sestry a bratři, milí přátelé,
zdravíme Vás a oslovujeme jako biskupové Církve československé husitské.
Přijměte od nás v tomto čase před velikonočními svátky slova povzbuzení a přání dobra a pokoje.
V současné situaci epidemie všichni především neseme starosti a obavy o zdraví a životy své
i svých blízkých. Doléhají na nás i další těžkosti této složité doby, ale jako věřící lidé nezapomínáme
na zaslibovanou naději, vycházející z biblického poselství o milosrdném Bohu, který své
věrné a tento svět neopouští.
Přejeme Vám, abyste přes všechny nejistoty světa vnímali toto ujištění víry. A pokud považujete
naši církev za svůj duchovní domov, popř. máte důvody, proč se k ní přihlásit, pak zapište do
příslušného dotazníku při sčítání její plný název:
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Jsme CÍRKVÍ, pro kterou je hlavní autoritou Ježíš Kristus.
Hlásíme se k Janu Husovi a české reformaci, proto se označujeme jako HUSITSKÁ.
Církev vznikla v podmínkách novodobého demokratického a svobodného státu Československa
v roce 1920, a proto je její název ČESKOSLOVENSKÁ.
Jsme sice dva samostatné národy a státy, přesto si ceníme vzájemnosti Čechů a Slováků. Členy
naší církve jsou přirozeně i lidé dalších národností.
Usilujeme žít podle Ježíšova učení lásky, hledáme a zastáváme hodnoty pravdivosti a snášenlivosti.
Vyprošujeme našim domovinám, všem lidem a celému stvoření pokoj a požehnání!

S bratrským pozdravem
David Tonzar, biskup pražský
Pavel Pechanec, biskup královéhradecký
Filip Štojdl, biskup plzeňský
Juraj Dovala, biskup brněnský
Tomáš Chytil, biskup olomoucký
Jan Hradil, biskup bratislavský
Tomáš Butta, patriarcha-správce církve
V postním čase L.P. 2021
www.ccsh.cz    www.aktualne.ccsh.cz

 

 

____________________________________________________________________

Náboženská obec Církve československé husitské

v Čachovicích

Vás srdečně zve na 

 VÁNOČNÍ KONCERT

ČACHOVICKÉHO ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

A DĚTÍ ZE ZŠ ČACHOVICE

který proběhne 

v SOBOTU 28. PROSINCE 2019 od 14:30 hodin

v našem 

Sboru J. A. Komenského v Čachovicích,

ul. Komenského č.p. 179.

 

____________________________________________________________________

POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB

22.12.2019 od 10:45 hod. bohoslužba 4. neděle adventní

25.12.2019 od 10:45 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční

  5.  1.2020 od 10:45 hod. bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání do nového roku

______________________________________________________________________________________

Náboženská obec Církve československé husitské

v Čachovicích

Vás srdečně zve na 

PODZIMNÍ KONCERT

ČACHOVICKÉHO ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

který proběhne 

v SOBOTU 9. LISTOPADU 2019 od 15:00 hodin

v našem 

Sboru J. A. Komenského v Čachovicích,

ul. Komenského č.p. 179.

Čachovický ženský pěvecký sbor vede Lenka Tomášová,

sólo Věra Rousková,

klavírní doprovod  Magdalena Zikmunodová.

_____________________________________________________________________

ZVEME VÁS

        DO   SBORU  J. A. KOMENSKÉHO 

  V ČACHOVICÍCH

   NA BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SE

VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,

  KTERÉ SE BUDE  KONAT

    V ÚTERÝ  29. října 2019 v 17:00 hodin 

_______________________________________________________

Pořad svátečních velikonočních bohoslužeb 2019

ve Sboru J. A. Komenského  v Čachovicích:

Velký pátek 19. 4. 2019 od 16:00 hodin

Velkopáteční pobožnost s pašijovým čtením Písma, připomínající  mučednickou oběť našeho Pána Ježíše Krista na kříži.

                                                                       

Hod Boží velikonoční  21.4.2019 od 10:45 hodin

Sváteční nedělní bohoslužby oslavující Kristovo vítězství

nad smrtí   Jeho vzkříšením. 

______________________________________________________

POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB:

Neděle 23.12.2018 od 10:45 hod.

adventní bohoslužba

 

Úterý 25.12.2018 od 10:45 hod.

bohoslužba na Hod Boží vánoční

 

Neděle 30.12.2018 od 10:45 hod.

bohoslužba na přelomu roků:

poděkování za uplynulý rok 2018

a prosba o požehnání do roku 2019

 

Neděle 6.1.2019 od 10:45 hod. Tříkrálová bohoslužba

 

_____________________________________________________________________

Sestry a bratři, milí přátelé,

            s nadějí víry budeme o svátcích zemřelých myslet na naše drahé, kteří nás na cestě života předešli do nebeské vlasti.

            Letošní hlavní dušičková bohoslužba se čtením jmen našich drahých zesnulých a modlitbami bude sloužena v neděli 4. listopadu 2018 o 11. hodině ve Sboru Jana Amose Komenského v Čachovicích.

Jen několik dní před svátky zemřelých bude největší státní svátek - 28. říjen. Letos si připomeneme rovných 100 let od slavné chvíle kdy zanikla habsburská monarchie a došlo k ustavení Republiky československé. Učiníme tak při bohoslužbě v neděli 28. října 2018 o 11. hodině ve Sboru Jana Amose Komenského v Čachovicích.

V sobotu 20. října 2018 od 14 hodin proběhne v našem sboru slavností koncert u příležitosti 100 let naší novodobé státnosti. Vystoupí Ženský pěvecký sbor z Čachovic pod vedením paní Tomášové. Vstup volný.

________________________________________________________________

  V neděli 24.6.2018

                        navštíví naši náboženskou obec

bratr farář Mgr. Phanuel Osweto, Ph.D.

z NO CČSH Kladno

  a poslouží bohoslužbou a kázáním.

Všichni jsou srdečně zváni.

phanuel.jpg

Pořad České televize o bratru Oswetovi můžete shlédnout

na webovém archivu zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/415235100051002-husita-z-afriky/

Nevšední životní pouť Phanuela Osweta z keňského slumu na faru Církve československé husitské v Kladně:

Phanuel Osweto vyrůstal poblíž keňského hlavního města Nairobi. Jednoho dne navštívili slum, ve kterém žil, zástupci slovenské vysoké školy z Trnavy. Přijeli v rámci katolické charity s úmyslem vybrat šedesát chlapců a děvčat s dobrým prospěchem, kterým nebylo umožněno z finančních důvodů pokračovat ve studiu. Měl štěstí a dostal se mezi vyvolené na Catholic University of Eastern Africa. Hned po bakalářském studiu začal pracovat na nairobské klinice Mukuru Health Centre. Tu v Keni postavila stejná katolická charita, která se rozhodla i pro podporu nejlepších studentů. Díky profesorovi Vladimíru Krčmérymu mohl spolu s dalšími sedmnácti spolužáky pokračovat ve studiu na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, kde získal i doktorát. Stále víc ho to ale táhlo k teologii. Od jednoho z lékařů kliniky dostal kontakt na Církev československou husitskou, která byla ochotná ho podporovat při studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po vysvěcení na kněze působil v kostele sv. Mikuláše v Praze a od roku 2011 je farářem v Kladně. Phanuel Osweto je usměvavý, sympatický mladý muž, z něhož vyzařuje odhodlání sloužit nejen našim věřícím, ale pomáhat i svým krajanům. Z tohoto důvodu založil projekt Afrika Africe, jehož hlavní náplní je pomoc při vzdělávání mladých Afričanů z nairobských slumů, tedy z prostředí, které Phanuel důvěrně zná.

________________________________________________________________

 

Pořad svátečních velikonočních bohoslužeb

ve Sboru J. A. Komenského  v Čachovicích:

Velký pátek 30. 3. 2018 od 16:00 hodin

Velkopáteční pobožnost s pašijovým čtením Písma, připomínající  mučednickou oběť našeho Pána Ježíše Krista na kříži.

                                                                       

Hod Boží velikonoční  1.4.2018 od 10:45 hodin

Sváteční nedělní bohoslužby oslavující Kristovo vítězství

nad smrtí   Jeho vzkříšením.             

Připojte se k nám

a společně prožijme největší křesťanské svátky roku.

________________________________________________________________

Pořad svátečních bohoslužeb:

Neděle 24.12. 2017 od 10:45 hod.

slavnostní bohoslužba Štědrého dne

 

Úterý 2.  1. 2018  od 17:00 hod. bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání do roku 2018

 

Neděle   7. 1.  2018  od 10:45 hod. bohoslužba v předvečer Křtu Páně a výročí vzniku CČSH

_____________________________________________________________________

Náboženská obec Církve československé husitské

v Čachovicích

Vás srdečně zvě na 

ADVENTNÍ KONCERT

ČACHOVICKÉHO ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

který proběhne 

v NEDĚLI 17. PROSINCE 2017 od 15:00 hodin

v našem 

Sboru J. A. Komenského v Čachovicích,

ul. Komenského č.p. 179.

Čachovický ženský pěvecký sbor vede Lenka Tomášová, sólisté Věra Rousková,

Lenka Dovřáková, Alena Rasochová

a žáci ZŠ Čachovice,

Lucka Kupcocá, Veronika Chalupová a Láďa Hojsák

klavírní doprovod  Magdalena Zikmunodová.

Z programu:

 

Adam Michna : Nebeští kavalérové Soudce všeho světa bože / text J.A. Komenský/

Šimon Brixi: Andante z kantáty Magnificat

Scat canon

Leo Delibes- Agnus

sólo - Franz Schubert: Ave Maria

moravská lid. Stála Panenka Maria česká lid. Panna houpá dítě v klíně moravská lid. Šla jest Maria do ráje česká ze 14. stol. Přišel nám den veselý

4 krkonošské koledy / Pastuškové, vstávejte, Bratři, já jsem slyšel.., Poslyšte s radostí naše zpívání, Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji /upravil Adolf Cmíral/

koleda Tisíc andělů

Adam Michna z Otradovic-Vánoční roztomilost

Franz Gruber: Tichá noc

Den přeslavný

koleda V půlnoční hodinu

Gloria

Sólo Věra Roušková, Lenka Dvořáková, Alena Rasochová, děti Lucka Kupcová, Veronika Chalupová, Láďa Hojsák

Klavírní doprovod Magdaléna Zikmundová

_____________________________________________________________________

ZVEME VÁS

        DO   SBORU  J. A. KOMENSKÉHO 

  V ČACHOVICÍCH

   NA BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SE

VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,

  KTERÉ SE BUDE  KONAT

    V ÚTERÝ  31. října 2017 v 17:00 hodin 

__________________________________________________________________________

Náboženská obec Církve československé husitské

v Čachovicích

Vás srdečně zvě na 

JARNÍ KONCERT

ČACHOVICKÉHO ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

který proběhne 

v NEDĚLI 28. KVĚTNA 2017 od 14:30 hodin

v našem 

Sboru J. A. Komenského v Čachovicích,

ul. Komenského č.p. 179.

Vstupné dobrovolné.

_________________________________________________________________

TY mě vidíš!
Pojeďte v květnu oslavit 500. výročí reformace

do Berlína a Wittenbergu!
Heslo 36. Kirchentagu podle knihy Genesis 16,13:

"Ty mě vidíš“

bude provázet bohatý program setkání tisíců
křesťanů v Berlíně a Wittenbergu 24. – 28. 5. 2017,
pořádaný v roce 500. výročí (německé) reformace.
        Bohatý program zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby,
bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností, výstavy atd.
Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.

Letošní Kirchentag je výjimečný i tím, že se stane součástí připomínek 500 let
reformace (https://r2017.org/en/). Závěrečná bohoslužba Kirchentagu s Večeří
Páně se uskuteční konat na louce u Labe ve Wittenbergu a setkají se při ní
účastníci Kirchentagu a Kirchentagu na cestě , který se bude konat v osmi
dalších reformačních městech. Celkem se na této bohoslužbě, na kterou se
vypravíme i my, očekává stovky tisíc lidí. V rámci Kirchentagu připravuje ERC
česko-německý večer s bohoslužbou a následným hudebním vystoupením
Tomáše Najbrta. Součástí večera bude i občerstvení s českými kulinářskými
specialitami. ERC také připravuje pro tržiště možností na Kirchentagu prezentační stánek ERC s tématem česká a německá reformace v rozhovoru .
Německé Kirchentagy se konají od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů, od
středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa. 
        Pro účast na výpravě ERC na Kirchentag 2017 je třeba doručit vyplněnou
přihláškou do Ekumenické rady církví v ČR do 20. února 2017. Účastnický
poplatek byl stanoven ve výši 1600 Kč. Poplatek zahrnuje společnou dopravu
autobusem z Prahy do Berlína a zpět z Berlína přes Wittenberg do Prahy,
ubytování buď společné ve škole nebo v rodinách (pro osoby starší 35 let), 4x
snídaně a občerstvení během Česko – německého večera, vstupenku na
Kirchentag a jízdenku po Berlíně během konání Kirchentagu (středa – neděle).
          Více informací na stránkách ERC: www.ekumenickarada.cz/ktg2017 ,
v přiložené přihlášce či na plakátu. S dotazy se prosím obracejte na asistenta
generálního sekretáře ERC Aleše Čejku info@ekumenickarada.cz či telefonicky na referentku Odboru pro vnější vztahy a ekumenu CČSH Veroniku Matějkovou 720 404 812.

_________________________________________________________________

Pořad  svátečních velikonočních bohoslužeb:

      14.4.2017 od 15:30 hod. Velkopáteční pašijová pobožnost

      16.4.2017 od 10:45 hod.  Bohoslužby na Hod Boží velikonoční

                                            - oslava Vzkříšení Kristova

_________________________________________________________________

Pojďme , milé sestry a milí bratři, při společných bohoslužbách ve Sboru J. A. Komenského v Čachovicíc poděkovat Pánu Bohu za dar narození jeho Syna, který je s námi po všechny dny:

Pořad svátečních bohoslužeb:      

Neděle    25.12. 2016 od 10:45 hod. Hod Boží vánoční

Pondělí     2. 1.  2017 od 17:00 hod.  bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok 2016 a prosba o požehnání do roku 2017

Neděle      8. 1.  2017  od 10:45 hod. Křtu Páně, výročí vzniku CČSH

           Přeji nám všem, aby letošní vánoce byly prozářeny

světlem a teplem nejen lidské, ale i Boží lásky.

                                                            Vaše Jelena Balenková, farářka

___________________________________________________________________

" U Boha jsou všichi živi ! "

ZVEME VÁS

DO  SBORU J.A. KOMENSKÉHO V ČACHOVICÍCH

NA BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,

KTERÉ SE BUDE  KONAT

V NEDĚLI   30. ŘÍJNA 2016 V 11:00 HODIN

 

 

PŘEČTĚTE SI 2 ČLÁNKY

V ČESKÉM ZÁPASE

K LETOŠNÍMU 80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NAŠEHO SBORU J.A. KOMENSKÉHO

http://www.ccsh.cz/dokumenty/2757-z-28.pdf

http://www.ccsh.cz/dokumenty/2761-z-29proweb.pdf

 

 

 

                         Pořad  svátečních  bohoslužeb    

25.3.2016 od 16:00 Velkopáteční pašijová pobožnost

27.3.2016 od 10:45  Bohoslužby na Hod Boží velikonoční - oslava Vzkříšení Kristova

 

 

Pořad svátečních bohoslužeb:

25.12.2015 od 10:45 hod.  Hod Boží vánoční

28.12.2015 od 18:00 hod.

3.1.2016 od 10:45 hod.  bohoslužba na přelomu roků:  

poděkování za uplynulý rok 2015 

a prosba o požehnání do roku 2016

 

__________________________________

Vhodný dárek pod stromeček
Nevíte, co nadělit bližním k Vánocům?
Objednejte jim celoroční předplatné
časopisu Český zápas na rok 2016
s „Vánočním dárkovým poukazem“.
Objednávku je třeba smluvit a zaslat a předplatné uhradit nejpozději do pondělí 14. prosince. Uvádějte Vaše data, coby dárce (vč. adresy, na kterou zašleme „Vánoční dárkový poukaz“, potvrzující předplatné), i data (vč. adresy) obdarovaného, na jehož adresu bude časopis
po Novém roce zasílán.

Objednávat můžete na e-mailu:
frantisek.brynych@ccsh.cz
nebo na tel.: 220 398 117
s uvedením hesla „Vánoční dárkový poukaz“.

Český zápas (vč. starších čísel) samozřejmě můžete objednávat i v průběhu celého roku, ovšem již
bez Vánočního dárkového poukazu.

__________________________________________________________

Čtěte o koncertu v Českém zápase z 29.11.2015, str. 3:

http://www.ccsh.cz/dokumenty/2473-cz48proweb.pdf

__________________________________________________________

Ženský pěvecký sbor

 

KONCERT

POCTA

MISTRU JANU HUSOVI

 

Neděle 8.11.2015 ve 14 hodin

ve Sboru J. A. Komenského

Církve československé husitské

v Čachovicích

P.S. Fotografie z akce viz 

http://www.ccsh.cz/galerie.php?id=855

nebo fotogalerie našeho webu https://ccshcachovice.estranky.cz/fotoalbum/koncert-k-pocte-m.-j.-husa---8.11.2015---cachovicky-zensky-pevecky-sbor-pod-vedenim-lenky-tomasove/

_______________________________________________________________

ZVEME VÁS

DO   SBORU  J.A.KOMENSKÉHO V ČACHOVICÍCH

NA BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SE

VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,

                KTERÉ SE BUDE  KONAT

                          V NEDĚLI          

           1. listopadu 2015 v 16:00 hodin 

_________________________________________

 

 

 

Náboženská obec Církve československé husitské v Čachovicích

u příležitosti letošního 600. výročí

mučednické smrti Mistra Jan Husa

Vás srdečně zve na

VÝSTAVU

 MISTR  JAN  HUS

1415-2015,

která se koná

v neděli 14. června 2015

od 12:00 do 17:00 hodin

ve Sboru J. A. Komenského

ul. Komenského č.p. 179 v Čachovicích.

Výstavu bude možno mimořádně shlédnout také v pondělí 15.6. od 18 hodin do 20 hodin a  v neděli 21.6.2015 od 10:30 do 11:30 hodin.

Vstup volný.

 

 

krakovec-2014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestry a bratři, milí přítelé,

darujte o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho přežije. Prokazujte laskavost ...

a konejte nezištné krásné skutky. Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět bude ohromen. Jen do toho, buďte laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje. 

A sílu k této laskavosti můžete přijít načerpat k jejímu nekonečnému zřídlu, kterým je Bůh v Ježíši Kristu.

Např. při bohoslužbách ve Sboru  J. A. Komenského v Čachovicích:                                                                                                         

22.12.2013 od 11:00 hod. bohoslužba 4. neděle adventní

25.12.2013 od 11:00 hod. vánoční  bohoslužba - na Hod Boží vánoční

5.1.2014 od 11:00 hod. bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání                                                                                            do roku 2014

               Boží i lidskou laskavostí naplněné Vánoce i celý nový rok 2014 přejí

                                                                   Mgr. Jelena Balenková a  Mgr. Jan Kohout, Ph.D.

 ________________________________________________________________

 

PĚVECKÝ KONCERT

ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

VE SBORU

JAN AMOSE KOMENSKÉHO

CÍRKVE

ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

V ČACHOVICÍCH

 

Sólové vystoupení

Věra Rousková a Jakub Kaňak

 

neděle 20. října 2013

v 15 hodin

B. Martinů: Otevření slovečkem

A. Dvořák: Voda a pláč

L. Janáček: Náš Janyčko

G. F. Handel: Menuet z flétnové sonáty /text M. Uherek/ Kánon Magnificat / anonym/

Kanon Ave Maria / anonym/

lid. Okolo Třeboně

lid. Ej, Janku, Janíčku

lid. z Polabí Po lhoteckých lukách

lid. Ta naša lavečka, upravil Petr Eben

Běží Vávra z Poličky / F.L.Čelakovský, upr. Spiritual kvintet/

M. Schmidt: Scat kanon

Thord Gummeson: Spring

Eugene Butler: Muzik

Q. Debussy: Agnus Dei

 

________________________________________________________________

„... a tak nic neznamená ten, kdo sází,

ani kdo zalévá,

nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“

 

1 Korintským 3,7

 

 

je-20k-1.jpg

 

 

„Pán můj a Bůh můj.“

Jan 20,28

 

S tichou radostí a vděčností v srdci si Vám dovoluji oznámit,

že skrze modlitbu a vkládání rukou

bratra biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D.

a dalších spolusvětitelů,

v neděli 14. října 2012 v 15:00 hodin

přijmu

 v Husově sboru v Nymburce

svátost kněžského svěcení.

 

Mgr. Jelena Balenková

 

Ke společné slavnostní bohoslužbě Vás srdečně zvou

Náboženské obce Církve československé husitské Nymburk a Čachovice

********************************************
 

 

 

________________________________________________________________

 

koncert-ve-sboru-jak.jpg